נושמים

כל המידע הדרוש להפעלת מנשמים בכף ידך

8400.png

Personal Assistant for Mechanical Ventilators’ Operators