נושמים

כל המידע הדרוש להפעלת מנשמים בכף ידך

Israeli ministry of health_Logo.png
8400.png

Personal Assistant for Mechanical Ventilators’ Operators