התראות

HIGH PRESSURE / PRESSURE LIMITATION


פירוש:

הלחץ במערכת ההנשמה בזמן אינספיריום גבוה מהגבול העליון של הטווח

פעולות:

1. לבדוק שהגדרת הגבול העליון לטווח הלחץ מתאימה

2. לוודא שאין הפרשות החוסמות את דרכי הנשימה

3. לבדוק שאין חסימה של הטובוס

4. לבדוק שצנרת ההנשמה אינה חסומה

5. לבדוק שפילטר HME אינו חסום מנוזלים

6. לקרוא לרופא אחראי על האתר
LOW BATTERY


פירוש:

המכשיר לא מקבל זרם חשמל מהשקע/הסוללה הפנימית אינה תקינה

פעולות:

1. לוודא שהמכשיר מחובר לשקע 2. לוודא שכבל החשמל מחובר למכשיר 3. לבדוק שמגיע חשמל למכשיר 4. אם לא מגיע חשמל - בדיקת תקינות עם שימוש בשקע אחר 5. אם לא מגיע חשמל - קריאה לחשמלאי
LOW INLET O2


פירוש:

ניתוק מאספקת החמצן

פעולות:

1. לוודא שהמכשיר מחבר לשקע הזנת החמצן 2. לוודא שאין התראה כזו בשאר המנשמים באתר 3. לקרוא לעזרה
LOW TIDAL VOLUME


פירוש:

קיימת ירידה בנפח שהחולה אמור לקבל

פעולות:

1. לבדוק האם במקביל יש התראה על לחץ גבוה 2. לבדוק האם מלווה בהתראה על דליפה 3. לבדוק האם מלווה בהתראה אחרת 4. לקרוא לעזרה
LEAK


פירוש:

קיימת דליפה במערכת באחד המקומות בין היציאה ממכשירי ההנשמה , הצנרת הטובוס, שרכי הנשימה והריאות של החולה ועד פתח הכניסה חשרה למכשיר

פעולות:

1. לבדוק את כל החיבורים בצנרת ההנשמה 2. לבדוק שאין התנקבות של צנרת ההנשמה 3. לבדוק האם יש ירידה ב VTE 4. לבדוק ניפוח הולם של בלונית הטובוס 5. לקרוא לעזרה
I:E


פירוש:

קיימת אי התאמה בין RR לבין הגדרת I:E או הגדרת PEAK FLOW

פעולות:

1. לוודא שהזנת הפרמטרים למכשיר ההנשמה נכונה מבחינת ההוראה הרפואית. יש לבדוק עם הרופא אפשרות להורדת RR, או העלאת PEAK FLOW, או הורדת I:E. 2. לקרוא לרופא אחראי באתר
HIGH RESPIRATORY RATE - RR


פירוש:

קצב נשימה גבוה מהטווח

פעולות:

1. לוודא שאין התראות נוספות 2. לוודא שהטריגר (Trigger) מוזן נכון ובאופן הולם לנדרש
APNEA VENTILATION


פירוש:

המכשיר עובר למצב חירום על פי הגדרות בסיסיות שנקבעו באופן גורף לכלל המנשמים (שיטת ההנשמה, אחוז חמצן, נפח, לחץ)

פעולות:

1. לוודא שהחולה לא מנותק ממכשיר ההנשמה 2. לוודא שאין התראות נוספות 3. לדווח לרופא אחראי באתר מה היתה ההנשמה הקודמת להתראה ולהתאים שיטת הנשמה מחדש על פי הנדרש
LOW EXHALED OR LOW VTE


פירוש:

הנפח החוזר למכשיר ההנשמה קטן מהנפח המגיע לחולה. מעיד על דליפה

פעולות:

1. לעבוד על פי ההוראות ב LEAK
Low O2 Saturation or LOW VE מהמוניטור


פירוש:

החולה אינו מקבל מספיק חמצן

פעולות:

1. לוודא מיקום ושל האוקסימטר על החולה 2. לוודא קליטה טובה של האות של האוקסימטר 3. להעלות את אחוז החמצן ל 100% 4. לבדוק שיש עליה בסטורציה 5. לבדוק את הערך הנמוך ביותר של אחוז החמצן שישמור את הסטורציה בטווח המבוקש 6. לקרוא לרופא אחראי באתר ולחכות להוראות (שינוי PEEP, שינוי שיטת הנשמה, שינוי פרמטרים אחרים בהנשמה, הוספת NITRIC OXIDE, לשנות את תנוחת החולה ל PRONE)
LOW MV


פירוש:

מכפלת TV במספר הנשימות אינה מספקת מספיק אוורור לפינוי CO2

פעולות:

1. לבדוק האם הטווח מוגדר נכון בהתראות 2. לבדוק האם מלווה בהתראות נוספות 3. אם החולה מחובר למד CO2 לבדוק את הערך 4. לבדוק LEAK
LOW INT BATTERY


פירוש:

סוללה פנימית מובנית במנשם עומדת להתרוקן והמנשם יפסיק פעולתו אם לא יהיה מחובר לחשמל

פעולות:

1. מיידית בדוק וחבר את המנשם לשקע בקיר 2. באם נמשך עבור להנשמה ידנית במפוח ושקול החלפת המנשם, 3. קרא לטכנאי ההנשמה
כל התראה אחרת


פירוש:

כשל טכני

פעולות:

1. לוודא מצב מטופל - מדדים חיוניים 2. אם לא מונשם להנשים במכשיר אמבו 3. לקרוא לעזרה