הזנת הערכים להנשמה במנשם

  1. קביעת ערכי הנשמה מחוץ לטווח יבוצע רק באישור רופא!

  2. הטווח המכוון נקבע על ידי הסמכות הממונה במרכז הרפואי שלך!

  3. * בהנשמה מבוקרת נפח בלבד

  4. **בהנשמה מבוקרת לחץ בלבד

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.