הזנת הערכים להנשמה במנשם

טווח
הערך המכוון
40-100% (0.4-1.0)

FiO2

12-30

Respiratory Rate (RR)

250-800 ml

*Tidal Volume (VT)

5-25 cmH2O

PEEP

10-25 cmH20

**Inspiratory Pressure

30-60 L/min

*Peak Flow

1:2-1:4

**I:E

2-5 cmH20

Triger

  1. קביעת ערכי הנשמה מחוץ לטווח יבוצע רק באישור רופא!

  2. הטווח המכוון נקבע על ידי הסמכות הממונה במרכז הרפואי שלך!

  3. * בהנשמה מבוקרת נפח בלבד

  4. **בהנשמה מבוקרת לחץ בלבד