הנשמה לחולי קורונה

הוראה להנשמה תינתן על ידי רופא , כל שינוי במדדי ההנשמה או טווחי ההתראות יהיו באישור רופא אחראי על האתר. כל התראה שטופלה תדווח לצוות המטפל...