סדר פעולות בעת הופעת התראה

הערך את מצב המטופל אחר הופעת סימני מצוקה זהה את המקור להופעת התראות: א. התראות הנובעות מהמנשם עצמו וגם מיחסי הגומלין של המנשם עם המטופל;...

התראות

HIGH PRESSURE/PRESSURE LIMITATION פירוש: הלחץ במערכת ההנשמה בזמן אינספיריום גבוה מהגבול העליון של הטווח פעולות: 1. לבדוק שהגדרת הגבול...