סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1