הנשמה לחולי קורונה

הוראה להנשמה תינתן על ידי רופא , כל שינוי במדדי ההנשמה או טווחי ההתראות יהיו באישור רופא אחראי על האתר. כל התראה שטופלה תדווח לצוות המטפל (מה הייתה ההתראה ומה הטיפול שניתן).

אין לסכן עצמך בכדי לטפל בחולה המונשם או במכשיר ההנשמה.

 1. החולה מונשם במערכת סגורה. אין לבצע פתיחת מערכת סגורה למעט צורך מיידי מסכן חיים ו/או להחלפת מערכת סקשיין סגורה/פילטרים.
   

 2. אם נדרשת פתיחת מערכת ההנשמה יש לוודא שהצוות במקום ממוגן במיגון מלא נגד ארוסוליזציה טרם הפתיחה.
   

 3. במידה ונדרש ניתוק החולה מצנרת ההנשמה באזור החיבור לחולה, יש לוודא שפילטר HME  נשאר מחובר לחולה (למעט בזמן החלפת הפילטר).
   

 4. בהבהחלפת הפילטר או צנרת הסקשן יש לעבור  למצב המתנה ללא הנשמה עד לסיום הפעולה. אם מצב המתנה אינו בולט על צג המכשיר יש לאתרו באמצעות כניסה לסוגי מנשמים ולאתר את המכשיר הספציפי. במכשירים בהם אין מצב המתנה, יש לסגור את צנרת ההנשמה של האינספיריום ע"י מלחציים לזמן הטיפול, להסיר אותן בסיום הטיפול ולוודא שמכשרי ההנשמה חוזר לפעולה תקינה תחת ההגדרות הקודמותחלפת הפילטר או צנרת הסקשן יש לעבור למצב המתנה ללא הנשמה עד לסיום הפעולה. במכשירים בהם אין מצב המתנה, יש לכבות את המכשיר, להחליף את הרכיב ולהדליק את המכשיר שוב. אם מצב המתנה אינו בולט על צג המכשיר יש לאתרו באמצעות כניסה לסוגי מנשמים ולאתר את המכשיר הספציפי.
   

 5. אם נדרש טיפול במרחיבי סימפונות יש לתת טיפול בשיטה אולטרה-סונית (AEROGEN), או MDI  או טיפות לאף.
   

 6. במקרה ויש הודעה על כשל של מכשיר ההנשמה, והחולה אינו מונשם, יש להנשימו באמבו דרך פילטר HME  עד לחיבור החולה למכשיר חלופי. ההנשמה צריכה להיות בנפחים קטנים ובלחץ נמוך עד כמה שניתן להעריך על מנת למנוע פיזור אוויר. אין לנסות להפעיל שוב את המכשיר התקול.
   

 7. פעולת שאיבת ההפרשות של החולה חייבת להיות קצרה עד כמה שניתן.  יש להשתמש במערכת סקשיין סגורה בלבד.
   

 8. בסוף כל טיפול בצנרת ההנשמה או בנתיבי האוויר של החולה יש לוודא שבלונית הטובוס מנופחת בלחץ מינימלי שלא תאפשר דליפת אוויר.
   

 9. יש לבדוק שמכשיר ההנשמה מכוון למינון חמצן המתאים למצבו ולא יותר מכך.
   

 10. יש סיכוי סביר שמונשמי הקורונה ידרשו חריגות מהטווחים שהוגדרו מראש על מנת לשמור עליהם בחיים. הטווחים מיועדים להצעה בסיסית להנשמה.