הוראות הפעלה

סדר הפעולות לאומדן שיטתי של המטופל ויחסי הגומלין בינו לבין המנשם

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש

30
1

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.