ניקוי וחיטוי

הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
0

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.