ניקוי וחיטוי

סדר פעולות בעת הופעת התראה

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
0