ניקוי וחיטוי

סדר פעולות בעת הופעת התראה

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
0

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.