ניקוי וחיטוי

Eagle/Impact

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
0