ניקוי וחיטוי

G5/S1

surgery-equipment.png
הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
0