ניקוי וחיטוי

SV300

הקפד על נקיטת אמצעי הבטיחות החלים
1. קרא את גיליון נתוני הבטיחות של כל מחומרי הניקוי
2. קרא את הוראות הפעולה והשירות של כל ציוד החיטוי
3. יש ללבוש כפפות ומשקפי בטיחות
4. חיישן חמצן פגום יכול לדלוף ולגרום לכוויה. מכיל אשלגן הידרוקסיד
1
26

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.