ניקוי וחיטוי

Savina 300

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
30

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.