שעת חרום

הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

הוצא את המכונה מהחשמל וחבר מחדש
1
30

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.