הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.