סדר הפעולות לאומדן שיטתי של המטופל ויחסי הגומלין בינו לבין המנשם

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.