הגדרת מצבי הנשמה

בחרו באחת האפשרויות
VOLUME PRESET
 • A/C - VOLUME

 • CMV - VOLUME

 • VOLUMED CONTROL

 • SIMV - VOLUME (+/- PSV)

PRESSURE PRESET
 • A/C – PRESSURE

 • CMV – PRESSURE

 • PRESSURE CONTROL

 • PRESSURE SUPPORT

 • VOLUME SUPPORT

 • ASV

 • PRVC

 • APV

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.