מושגי יסוד בהנשמה

פרמטרים להזנה (מה אנחנו רוצים שהמכשיר יעשה לחולה)

FIO2 /אחוז חמצן


אחוז חמצן או חלק יחסי של חמצן – יכול להיות רשום באחוזים או בשבר עשרוני (60%, 0.6). שינוי הערך מכוון להשגת ייעד מטרה בחמצון החולה.
RR, RESPIRATORY RATE


קצב ההנשמה. נמדד במספר הנשמות לדקה. שינוי מכוון להשגת ייעד אוורור (שליטה ברמת CO2 ) של החולה.
TV, TIDAL VOLUME


פרמטר שניתן להזנה בשיטות הנשמה מבוקרות נפח. הנפח המיועד להכנסה לריאות בכל הנשמה. שינוי מכוון ייעד אוורור של החולה. שינוי יכול להיות מכוון לשליטה על הלחץ בדרכי הנשימה.
PEEP


הלחץ הבסיסי עליו מתנהלת הנשמת החולה. שינוי מכוון להשיג מטרה חמצונית. שינוי יכול להיות מכוון למנוע תופעות לא רצויות של לחץ גבוה.
INSPIRATORY PRESSURE


פרמטר שניתן להזנה בשיטות מבוקרות לחץ בלבד. הלחץ המדויק שיתפתח מעל הלחץ הבסיסי שיגרום לנפח הנשימה להיכנס לריאות. שינויי מכוון להשיג ייעד אוורור. שינוי יכול להיות מכוון למנוע תופעות לא רצויות של לחץ גבוה מידי. שינוי יכול להיות מכוון להשגת ייעד חמצון.
Peak flow


קצב מהירות כניסת ה TV באינספיריום. נמדד בליטרים לדקה. בהנשמה מבוקרת נפח ניתן להזנה. ישפיע על I:E . ככל ש PF גבוה יותר כך זמן האינספיריום מתקצר. קביעת pf נמוכה מידי יכולה להאריך את זמן האינספיריום ולהביא להתנגשות בין ההגדרות של pf ל RR. ישנם מכשירים בהם לא ניתן להזין PF, והוא יהיה התוצאה של הזנת I:E.
I:E


היחס בין זמן האינספיריום לבין זמן האקספיריום. הגדלת היחס לטובת זמן האינספיריום יכולה לסייע בחימצון נמוך. הפרמטר ניתן להגדרת בהנשמה מבוקרת לחץ ובחלק מהמכשירים בהנשמה מבוקרת נפח
TRIGGER


היענות המכשיר בהכנסת אויר לריאות לניסיונות נשימה של החולה. ככל שהמספר יהיה גבוה יותר, כך המכשיר יענה פחות לנסיונות החולה.
Tinsp


משך הזמן בשניות של האינספיריום. הזנת הערך ביחד עם מספר הנשימות לדקה יקבע את ה I:E.

פרמטרים למדידה (מה קרה בעקבות הזנת הפרמטרים)

FIO2 /אחוז חמצן


אחוז חמצן או חלק יחסי של חמצן – יכול להיות רשום באחוזים או בשבר עשרוני (60%, 0.6). שינוי הערך מכוון להשגת ייעד מטרה בחמצון החולה.
RR, RESPIRATORY RATE


קצב ההנשמה. נמדד במספר הנשמות לדקה. שינוי מכוון להשגת ייעד אוורור (שליטה ברמת CO2 ) של החולה.
TV, TIDAL VOLUME


פרמטר שניתן להזנה בשיטות הנשמה מבוקרות נפח. הנפח המיועד להכנסה לריאות בכל הנשמה. שינוי מכוון ייעד אוורור של החולה. שינוי יכול להיות מכוון לשליטה על הלחץ בדרכי הנשימה.
PEEP


הלחץ הבסיסי עליו מתנהלת הנשמת החולה. שינוי מכוון להשיג מטרה חמצונית. שינוי יכול להיות מכוון למנוע תופעות לא רצויות של לחץ גבוה.
INSPIRATORY PRESSURE


פרמטר שניתן להזנה בשיטות מבוקרות לחץ בלבד. הלחץ המדויק שיתפתח מעל הלחץ הבסיסי שיגרום לנפח הנשימה להיכנס לריאות. שינויי מכוון להשיג ייעד אוורור. שינוי יכול להיות מכוון למנוע תופעות לא רצויות של לחץ גבוה מידי. שינוי יכול להיות מכוון להשגת ייעד חמצון.
Peak flow


קצב מהירות כניסת ה TV באינספיריום. נמדד בליטרים לדקה. בהנשמה מבוקרת נפח ניתן להזנה. ישפיע על I:E . ככל ש PF גבוה יותר כך זמן האינספיריום מתקצר. קביעת pf נמוכה מידי יכולה להאריך את זמן האינספיריום ולהביא להתנגשות בין ההגדרות של pf ל RR. ישנם מכשירים בהם לא ניתן להזין PF, והוא יהיה התוצאה של הזנת I:E.
I:E


היחס בין זמן האינספיריום לבין זמן האקספיריום. הגדלת היחס לטובת זמן האינספיריום יכולה לסייע בחימצון נמוך. הפרמטר ניתן להגדרת בהנשמה מבוקרת לחץ ובחלק מהמכשירים בהנשמה מבוקרת נפח
TRIGGER


היענות המכשיר בהכנסת אויר לריאות לניסיונות נשימה של החולה. ככל שהמספר יהיה גבוה יותר, כך המכשיר יענה פחות לנסיונות החולה.
Tinsp


משך הזמן בשניות של האינספיריום. הזנת הערך ביחד עם מספר הנשימות לדקה יקבע את ה I:E.