הצגת ערכי הנשמה נמדדים | נושמים

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

  1. מחוץ לטווח הזעק עזרה!

  2. טווח נקבע על ידי הסמכות הממונה במרכז הרפואי שלך!

  3. *ריווי חמצן בדם - סטורציה יכולה להימדד גם מחוץ למנשם (מוניטור)

  4. **בהנשמה מבוקרת לחץ

  5. ***בהנשמה מבוקרת נפח

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.