הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR)


הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE"
*O2 Saturation


הטווח 88-100% ערך תקין >95% התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח MONITOR ALARM
**Tidal Volume (TV)


הטווח 250-800 ml ערך תקין >400 ml התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח "LOW TV" or "HIGH TV"
***Inspiratory Pressure


הטווח 15-35 cmH2O ערך תקין 20 cmH2O התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח "HIGH-PRESSURE "or "HIGH PRESSURE LIMIT" LOW PERESSURE" or "LOW INSPIRATORY PRESSURE
I:E


הטווח 1:2-1:4 ערך תקין 1:3 התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח "I:E RATIO"
Exhalation Volume


הטווח =Tidal Volume (VT) ± 10% ערך תקין =Tidal Volume (VT) התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח LOW EXHALED TV" or "LOW V.E."
MV, Minute Volume


הטווח NA ערך תקין NA התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח "LOW MV“ "HIGH MV"

  1. מחוץ לטווח הזעק עזרה!

  2. טווח נקבע על ידי הסמכות הממונה במרכז הרפואי שלך!

  3. *ריווי חמצן בדם - סטורציה יכולה להימדד גם מחוץ למנשם (מוניטור)

  4. **בהנשמה מבוקרת לחץ

  5. ***בהנשמה מבוקרת נפח