הגדרת מצבי הנשמה - Pressure Preset
  • Noshmim

הגדרת מצבי הנשמה - Pressure Preset

Updated: Apr 20


PRESSURE PRESET


• A/C – PRESSURE

• CMV – PRESSURE

• PRESSURE CONTROL

• PRESSURE SUPPORT

• VOLUME SUPPORT

• ASV

• PRVC

• APV


הנשמה בשיטת לחץ - כיוון ערכי ההנשמה


1 - VENTILATOR SET

• INSPIRATORY PRESSURE

• RR

• FiO2

• TRIGGER

• PEEP

• I:E (INSIRATORY TIME)

• PATIENT WEIGHT

• I:E


2 - PATIENT MONITORED DATA

• TV

• RR

• TRIGGER

• PEEP

• PATIENT WEIGHT

• FiO2

• MV

EXHALATION VOLUME
מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.