הגדרת מצבי הנשמה - Volume Preset

Updated: Apr 20, 2020

VOLUME PRESET


• A/C - VOLUME

• CMV - VOLUME

• VOLUME CONTROL

• SIMV - VOLUME (± PSV)


הנשמה בשיטת נפח - כיוון ערכי הנשמה


1 - VENTILATOR SET

• TV

• RR

• FiO2

• TRIGGER

• PEEP

• PATIENT WEIGHT

• PEAK FLOW (בחלק מהמכשירים)

• I:E (בחלק מהמכשירים)


2 - PATIENT MONITORED DATA

• INSPIRATORY PRESSURE

• RR

• TRIGGER

• PEEP

• PATIENT WEIGHT

• FiO2

• INSIRATORY TIME

• MV

• EXHLATION VOLUME

• I:E


76 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל

סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה עומק