הגדרת מצבי הנשמה - Volume Preset
  • Noshmim

הגדרת מצבי הנשמה - Volume Preset

Updated: Apr 20

VOLUME PRESET


• A/C - VOLUME

• CMV - VOLUME

• VOLUME CONTROL

• SIMV - VOLUME (± PSV)


הנשמה בשיטת נפח - כיוון ערכי הנשמה


1 - VENTILATOR SET

• TV

• RR

• FiO2

• TRIGGER

• PEEP

• PATIENT WEIGHT

• PEAK FLOW (בחלק מהמכשירים)

• I:E (בחלק מהמכשירים)


2 - PATIENT MONITORED DATA

• INSPIRATORY PRESSURE

• RR

• TRIGGER

• PEEP

• PATIENT WEIGHT

• FiO2

• INSIRATORY TIME

• MV

• EXHLATION VOLUME

• I:E


מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.