סדר הפעולות לטיפול בחולה המונשם - הוראות כלליות לאומדן שיטתי של המטופל

Updated: Apr 20, 2020

  1. מידע ממצבו של המטופל הסתכלות שיטתית על: מצב הכרתי, נשימה, צבע, תנוחה, רמזים לאי נוחות ואי שקט, כאבים, התאמה בין נשימותיו לבין פעולת המנשם, וכל מידע אחר

  2. מידע ממערכות הניטור סימנים חיוניים וסטורציה

  3. עומק הטובוס, לחץ ניפוח בלונית הטובוס CUFF והקיבוע

  4. איסוף מידע מהמנשם - על פי שיטת ההנשמה, והוראות הרופא לרבות נפח הנשמה- T.V. ומס' נשימותיו של המטופל

  5. קיום ציוד נלווה ותקין (צינורות הנשמה, מפוח ההנשמה הידני-אמבו, ציוד לשאיבת ההפרשות-סקשיין וכו')

  6. כיוון ערכי ההנשמה במנשם והתאמתם למול ההוראות הרפואיות

  7. לוודא ולתעד שמערכות ההתראה במנשם ובמוניטור מכוונים בהתאם למדדי הנשמה והניטור של המטופל

  8. בכל הופעת התרעה יש לבדוק את פעילות הגומלין בין המנשם למטופל המחובר

41 views0 comments

Recent Posts

See All

הצגת ערכי הנשמה נמדדים

Respiratory Rate (RR) הטווח 12-30 /min ערך תקין 14 /min התראות במנשמים בעת חריגה מהטווח HIGH f" or "HIGH RESPIRATORY RATE" or "HIGH RATE" "LOW f" or "LOW RESPIRATORY RATE" or "LOW RATE" *O2 Saturation

סדר פעולות בהפעלת מנשם

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר 2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים 3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאל