סדר פעולות בהפעלת מנשם
  • Noshmim

סדר פעולות בהפעלת מנשם

Updated: Apr 20

1. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע החשמל שבקיר

2. טרום פעלת המנשם: וודא שהמנשם מחובר לשקע הספקת החמצן והאוויר באם קיים

3. טרום פעלת המנשם: חבר צנרת הנשמה למנשם. צינור אחד יחובר למסנן בקטריאלי ולפתח ה-inspiratory, וצינור שני יחובר למסנן בקטריאלי ולפתח ה-expiratory . בקצה הצנרת במחבר ה- Y הפרוקסימלי למטופל חבר מסנן משחלף חום ולחות HME

4. טרום פעלת המנשם: במנשם בו נדרש להתקין חיישן זרימה - (flow sensor), חבר גם אותו כנדרש.

5. הפעלת מנשם: העבר את המנשם ולמצב פעולה בלחיצה על כפתור ההפעלה והמתן עד הופעת המסך הראשי

6. הפעלת מנשם: עקוב אחר ההוראות במסך ובצע בדיקות נדרשות למנשם

7. הפעלת מנשם: בחר את הערכים להנשמת המטופל

8. הפעלת מנשם: בחר את שיטת ההנשמה הרצויה ventilation mode

9. הפעלת מנשם: התאם את ערכי ההנשמה הרצויים, בהתאם למטופל המונשם כגון: ,VT FIO2, RR וכו'

10. הפעלת מנשם: כוון את ערכי גבולות ההתראות הרלוונטיות

11. הפעלת מנשם: חבר את המטופל למנשם

12. הפעלת מנשם: המתן בסמוך למטופל המונשם. וודא שהערכים להנשמה מתאימים למצב המונשם ושלא מופיעות התראות

13. מוניטור: חבר את הכבילה של המוניטור למטופל והפעל אותו

14. מוניטור: כוון את ערכי ההתראות בהתאם למצבו הפיזיולוגי של המטופל

15. מוניטור: עקוב אחר הערכים המתקבלים ומצב המטופל

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.