• Shay Faitelzon

סדר פעולות בעת הופעת התראה

 1. הערך את מצב המטופל אחר הופעת סימני מצוקה

 2. זהה את המקור להופעת התראות: א. התראות הנובעות מהמנשם עצמו וגם מיחסי הגומלין של המנשם עם המטופל; ב. התראות הנובעות ממצבו של המטופל.

 3. זהה את סוג ההתראה המופיעה במנשם.

 4. בדוק האם ההתראה מלווה בהתראות נוספות

 5. אמוד את מצב המטופל: נתיב אוויר פנוי, אוורור וחמצון תקינים (מדדי סטורציה ו- CO2).

 6. בדוק שגבולות ההתראה במנשם מכוונים כראוי (לפי מדדי ההנשמה).

 7. כאשר סיבת הופעת הבעיה התגלתה, טפל ותקן.

 8. באם הבעיה לא נפתרת, קרא לגורם רפואי ו/או טכני המתאים/החלף מנשם.

 9. לאחר הטיפול בבעיה ודא שהמטופל שוב מונשם כראוי.

 10. *במנשמים מיצרנים שונים, כיתוב ההתראה במנשם יהיה שונה אך המהות לרוב זהה.

 11. **”גורם טכני” - הכוונה ל: טכנולוג הנשמה, מטפל נשימתי, טכנאי מכשור מהנדסה רפואית, כל גורם מתחזק תשתיות מטעם המוסד, בו מונשם אותו המטופל, כל זאת בהתאם לאופי התקלה ולנוהלי המקום.

Recent Posts

See All

התראות

HIGH PRESSURE/PRESSURE LIMITATION פירוש: הלחץ במערכת ההנשמה בזמן אינספיריום גבוה מהגבול העליון של הטווח פעולות: 1. לבדוק שהגדרת הגבול העליון לטווח הלחץ מתאימה 2. לוודא שאין הפרשות החוסמות את דרכי הנשי

מצאתם תקלה, שגיאה וכל בעיה שהיא. נשמח לשמוע ולתקן אותה.