הנשמה בשיטת נפח - כיוון ערכי הנשמה

 • TV

 • RR

 • FiO2

 • TRIGGER

 • PEEP

 • PATIENT WEIGHT

 • PEAK FLOW (בחלק מהמכשירים)

 • I:E (בחלק מהמכשירים)

VENTILATOR SET
PATIENT MONITORED DATA
 • INSPIRATORY PRESSURE

 • RR

 • TRIGGER

 • PEEP

 • PATIENT WEIGHT

 • FiO2

 • INSIRATORY TIME

 • MV

 • EXHLATION VOLUME

 • I:E